Nieuws
Dorpsraad houdt Algemene Ledenvergadering in het Westhoffhuis

Op maandagavond 29 februari 2016 houdt de Dorpsraad Lunteren haar Algemene Ledenvergadering, waarin de jaarstukken besproken worden.  

TWEE belangrijke agendapunten:  ‘veranderingen De Honskamp’ door Wim Hulsegge/Opella  en projectleider AZC gemeente Ede (Arjen Droog) zal uw vragen beantwoorden over AZC.

Alle Lunteranen en andere belangstellenden zijn van harte welkom,  waarbij stemrecht over bestuurlijke zaken voorbehouden is aan leden van de vereniging.
Aanmeldingen voor lidmaatschap of een bestuursfunctie zijn voorafgaand aan de vergadering van harte welkom.  Hoe meer leden meepraten in de Dorpsraad, hoe groter het draagvlak en de kans op brede acceptatie binnen de Lunterse bevolking. Speciaal de stem van de jongere generaties is belangrijk en vraagt om versterking.
De vergadering vindt plaats in de RABOzaal van het Westhoffhuis aan de Dorpsstraat te Lunteren.
De zaal is open vanaf 19.30 uur, waarna om 20.00 uur de vergadering begint.                                                                                                                

De Dorpsraad Lunteren heet u  van harte welkom !