Nieuws
De gemeente Ede wil de kwaliteit van de begraafplaats in Lunteren verbeteren. Hierbij kunt u denken aan de paden, de structuur en het groenonderhoud van de begraafplaats. Er zijn ook ideeën over nieuwe gedenkplekken, andere vormen van begraven, de sfeer van de beplantingen en bomen en het straatmeubilair.
De Dorpsraad Lunteren heeft een conceptplan opgesteld, waarin genoemde zaken zijn meegenomen. Tijdens de dorpsraadvergadering willen zij graag met u over dit plan praten.
Aan de hand van een korte presentatie wordt men meegenomen in het ontwerp van de begraafplaats. Vervolgens is er tijd om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Uw reacties nemen we mee in de uiteindelijke planvorming.
 
Vergadering vindt plaats op maandag 26 november in de RABOzaal van het ‘Westhoffhuis’ aan Dorpsstraat 28 te Lunteren. Inloop is vanaf 19.30 uur, waarna om 20.00 uur de vergadering begint.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.