Nieuws
Maandagavond 19 februari houdt de Dorpsraad Lunteren haar algemene ledenvergadering, waarin de jaarstukken besproken worden.
Belangrijk agendapunt voor deze avond is het bezoek van een aantal fractieleden van de gemeente Ede, die hun koers voor de komende 4 jaar kenbaar maken i.v.m. de raadsverkiezingen op 21 maart.
 
Alle Lunteranen en andere belangstellenden zijn van harte welkom, waarbij stemrecht over bestuurlijke zaken voorbehouden is aan leden van de vereniging.
Aanmeldingen voor een bestuursfunctie zijn voorafgaand aan de vergadering meer dan welkom.
De Dorpsraad Lunteren zoekt nu twee nieuwe bestuursleden en voor 2019 een nieuwe voorzitter en secretaris. Het is erg belangrijk dat Lunteren zijn belangen in Ede laat horen.
 
De vergadering vindt plaats in de ‘RABOzaal’ van het ‘Westhoffhuis’ aan de Dorpsstraat 28 te Lunteren.
De zaal is open vanaf 19.30 uur, waarna om 20.00 uur de vergadering begint.
De Dorpsraad Lunteren heet u van harte welkom !