Nieuws

Dinsdag 16 september 2014 zal Jan Willem de Vriend, dirigent van het Nederlands Symfonie Orkest/Orkest van het Oosten, een lezing verzorgen over “Invloed van industriele ontwikkeling op muziek”

Muziek, vroeger en nu, ontleent klanken aan de ons omringende wereld.
De componist Carlo Farina liet, in het begin van de zeventiende eeuw, al houten radertjes doorklinken.
Beethoven imiteert in zijn Negende Symfonie de klank van de stoommachine.
Het is van alle tijden dat de muziek klanken ontleent aan de wereld om ons heen.
Fascinerend is ook dat de manier waarop vogels fluiten is veranderd met de komst van mobiele telefoons. Vogels blijken telefoontjes te imiteren.
Je geniet nog meer van muziek als je het verhaal erachter kent.
In de lezing zal hij ons deze stelling, met bijbehorende muziek, laten beleven.

 

De lezing wordt gehouden in het houten gebouw aan de Dr. Kimmijserlaan 28.
Aanvang 20.00 uur.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Entree voor niet-leden 7,50 euro.


Secretariaat Culturele Kring:
E.A.Klei
Dingerlaan 3
6741 DD Lunteren
Tel: 0318-482682
e-mail: e.klei4@kpnmail.nl