Nieuws
De Culturele Kring Lunteren (C.K.L.) organiseert in samenwerking met
Het Westhoffhuis Lunteren en Het Platform Militaire Historie Ede drie lezingen
in het kader van 75 jaar Vrijheid Ede
luchtlandingen 
De gemeente Ede heeft ons en vele anderen benaderd om bij te dragen aan het welslagen
van de viering 75 jaar Vrijheid in Ede
De C.K.L. heeft hier positief op gereageerd.
De lezingen zijn bedoeld om bezoekers inzicht, overzicht, structuur en achtergrondinformatie
te geven en kennis te laten maken met het wanneer, hoe, waarom en waartoe de diverse
Air Borne activiteiten hebben plaatsgevonden.
Het gaat met name over de plaats in het historische gebeuren.
In de lezingen zal veel aandacht worden besteed aan de lokale omstandigheden in Ede en
de overige dorpen van de gemeente.
 
Inleider: De heer Ed van Seters, voorzitter Platform Militaire Historie Ede.
 
Lezing I 13 augustus 2019 Van de bezetting tot Market Garden.
Lezing I I 10 september 2019 Ede tijdens de slag om Arnhem.
Lezing I I I 15 oktober 2019 Operaties Pegasus I en II.
 
De focus bij de lezingen zal liggen op het Air Borne aspect en de burgerparticipatie hierbij.
Er zal worden ingezoomd vanuit het politiek en militair strategisch niveau naar het
operationele en tactische optreden.
Het begint met Fall Gelb, het Duitse plan in 1940 om de Lage Landen in te nemen.
Zijn er overeenkomsten met Operatie Market Garden in 1944?
 
 
De lezingen vinden plaats in Het Westhoffhuis, Dorpsstraat 28, 6741 AL te Lunteren.
Entree 7,50 euro, incl. koffie/thee.
Zaal open 19.30 u.
Lezing van 20.00 – 22.00 u.
De bar is open tot 23.00 u. voor een drankje /hapje – voor eigen rekening.
 
Voorverkoop kaarten: via info@westhoffhuis.nl en tel: 0318-482992.