Nieuws
De Culturele Kring Lunteren
Programma 2018- 2019
 
De lezingen worden gehouden in het “Witte Kerkje” aan de Dokter Kimmijserlaan 28, 6741 DR
Aanvang 20.00 uur
 
dinsdag 9 oktober 2018 : Spinoza
door de heer Gerko Tempelman
* jaarvergadering voorafgaande aan de lezing. Aanvang 18.45 uur *
 
dinsdag 13 november 2018 : De invloed van de Italiaanse
schilder Caravaggio
door mevrouw Muriël de Beer
 
dinsdag 11 december 2018 : “Oostwaarts” op de fiets van
Rotterdam naar Singapore
door de heer Paul Zuidgeest
 
dinsdag 8 januari 2019 : Winston Churchill – “Een leven
als een jongensboek”
door de heer Onno de Meer
* na afloop van de lezing wordt een Nieuwjaarsdrankje geschonken *
 
dinsdag 12 maart 2019 : W.M.Dudok – Nederlandse architect
en stedenbouwkundige
door mevrouw Suzanne Roelofs
 
dinsdag 9 april 2019 : De sporen van de Italiaanse architect/
beeldhouwer Bernini
door mevrouw Frederike Upmeijer
* na afloop van de lezing wordt een eindeseizoen drankje geschonken *
 
Nieuwe leden of belangstellenden kunnen contact opnemen met het secretariaat.
 
Eildert Klei, Dingerlaan 3, 6741 DD Lunteren
tel: 0318-482682
 
Contributie 30 euro per persoon.
Het bedrag graag voor 1 oktober overmaken naar rekening NL 81 RABO 0337 5287 21 van de
Culturele Kring Lunteren