Nieuws
De aangifte inkomstenbelasting 2015 moet weer worden ingediend. In deze column willen wij daarom de giftenaftrek onder de aandacht brengen. Het doen van giften leidt tot een verlaging van het inkomen, waardoor minder belasting hoeft te worden betaald. Giften zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als ze aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste: De gift moet gedaan worden aan een goeddoelinstelling die de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft. Daarnaast geldt voor de giften een drempel van 1% van het verzamelinkomen (inkomens uit box 1, 2 en 3 bij elkaar) tot een maximum van 10% van dit inkomen. Er zijn twee soorten giften.
 
Overige giften
Dit zijn giften aan een goeddoelinstelling die de ANBI status heeft. Het totaal van deze giften is, na aftrek van bovengenoemde drempel van 1%, aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Om optimaal van deze aftrek gebruik te maken, kan het wenselijk zijn om giften in één jaar te combineren. Geef bijvoorbeeld de vrijwillige bijdrage aan de kerk in januari voor het lopende jaar en geef in december van datzelfde jaar alvast de bijdrage voor het daaropvolgende jaar. Hierbij is het voordeel dat maar één keer de drempel wordt berekend over het hoge bedrag aan giften. De Belastingdienst eist wel dat giften schriftelijk kunnen worden aangetoond. Er bestaat de mogelijkheid om collecten te doen via de aankoop van collectebonnen, die dan door overlegging van de betaalbewijzen ook aftrekbaar zijn als gift. Als collecten contant worden gegeven is er geen aftrek mogelijk, omdat er geen betaalbewijs is.
 
Periodieke giften
Om giften volledig af te kunnen trekken van de belasting bestaat de regeling voor periodieke giften. Bij periodieke giften hoeft geen rekening te worden gehouden met een drempel. Hiervoor is het nodig om in een overeenkomst vast te leggen dat u minimaal vijf jaar een bepaald bedrag geeft aan een goeddoelinstelling die de ANBI status heeft. Vroeger moest een periodieke gift bij de notaris worden vastgelegd, maar nu is het tekenen van een onderhandse akte voldoende. Beide partijen, de schenker en de ontvanger, vullen de onderhandse overeenkomst in en tekenen deze, zodat de afspraak bij beiden vastligt. Deze overeenkomst eindigt bij overlijden van de schenker. Een periodieke gift is dus altijd aftrekbaar van het inkomen.
 
Een rekenvoorbeeld laat zien dat een periodieke gift de schenker voordeel oplevert. Iemand heeft een verzamelinkomen van 35.000 euro en doet een gift van 300 euro aan de kerk. Als gewone gift is deze niet aftrekbaar, want de drempel van 1% is 350 euro. Omdat de gift lager is, is er niets aftrekbaar. Maar wordt een onderhandse overeenkomst gemaakt met de kerk, dan is deze gift van 300 euro volledig aftrekbaar van het inkomen. Bij een inkomstenbelastingtarief van 42% is het belastingvoordeel 126 euro. Dus door de gift van 300 euro een periodieke gift te maken, levert dit de schenker een voordeel van 126 euro op. Omdat de schenker onderhands een overeenkomst kan maken met de kerk en er geen notariële kosten verbonden zijn aan de akte, is dit eenvoudig te realiseren.
 
Bezoek het inloopspreekuur voor gratis advies in het Westhoffhuis. Tijdens het spreekuur kan bijvoorbeeld uw aangifte inkomstenbelasting worden bekeken. Ook kunt u een blanco exemplaar van een onderhandse akte ontvangen. Uiteraard zijn wij u graag van dienst bij het vormgeven van giften. Daarnaast kunt u vragen stellen over notariële zaken of verzekeringen. Het eerstvolgende spreekuur voor gratis advies vindt plaats op vrijdag 26 februari van 16 tot 17 uur in het Westhoffhuis en wordt aangeboden door Assurantiekantoor De Groot, Van Putten Van Apeldoorn notarissen en Onderweegs & De Groot Accountants en Belastingadviseurs.