Nieuws
De vakantieperiode zit er voor de meeste mensen op. Prinsjesdag is alweer geweest. De regeringsplannen die bekend zijn gemaakt, leveren gewoonlijk bij veel mensen vragen op. Met deze vragen kunt u terecht op het volgende inloopspreekuur voor gratis advies in Het Westhoffhuis, op vrijdag 25 september. In deze column worden twee onderwerpen aangestipt waarover de komende tijd veel gesproken zal worden.
 
Prinsjesdag
Prinsjesdag is net achter de rug en de regering heeft de fiscale plannen voor 2016 bekend gemaakt. De komende periode zal er binnen de Tweede Kamer druk gedebatteerd worden over de wijzigingen in de Inkomstenbelasting en op het gebied van schenkbelasting. Wat te denken van de hoge vrijstelling van € 100.000, die moet worden gebruikt voor de eigen woning, of de extra gelden die worden vrijgemaakt voor kinderopvangtoeslag? Zo zijn er tal van onderwerpen. Wat betekenen deze plannen en wijzigingen voor u? Op 25 september staan wij klaar om al uw vragen te beantwoorden!
 
Executeur
Vraagt u zich wel eens af wie na uw overlijden uw zaken regelt, wie de regie van u overneemt als u komt te overlijden? Of gaat u ervan uit dat uw erfgenamen dit wel zullen doen? Zomaar wat vragen die opkomen als het gaat over de afwikkeling van een erfenis.
Het benoemen van iemand die uw wensen uitvoert na uw overlijden is hiervoor de oplossing. Deze persoon is uw executeur. Vroeger heette deze persoon “executeur-testamentair”.
Wat de executeur wel en niet mag doen, wordt in uw testament omschreven. Dat kan al beginnen bij het regelen van de uitvaart. Daarna zorgt de executeur voor de financiële afwikkeling en doet de belastingaangiften.
 
De keuze voor iemand als executeur is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Laat u bijvoorbeeld een bedrijf na, dan is het belangrijk dat de persoon die u tot executeur wilt benoemen kennis heeft op dat gebied. Bent u bang voor onenigheid tussen uw erfgenamen, dan ligt het voor de hand om iemand te benoemen die goed kan omgaan met mensen. De benoeming van uw executeur moet worden vastgelegd in een testament bij de notaris. Wij kunnen u informeren en adviseren over de mogelijkheden. Het is ook mogelijk om de notaris tot executeur te benoemen. De notaris is bij uitstek de deskundige op dit gebied.
 
Heeft u vragen over één van bovenstaande onderwerpen, over andere notariële zaken of over belastingen of verzekeringen? Het spreekuur voor gratis advies vindt iedere laatste vrijdag van de maand tussen 16 en 17 uur plaats in Het Westhoffhuis en wordt aangeboden door Assurantiekantoor De Groot, Van Putten Van Apeldoorn notarissen en Onderweegs & De Groot Accountants en Belastingadviseurs.