Nieuws

Voor drie Klompenpaden in Ede (tussen Lunteren en Ederveen) kunnen de vrijwilligersgroepen enkele nieuwe wandelvrijwilligers gebruiken. Bent u geïnteresseerd in uw eigen omgeving? En bereid om twee tot drie keer per jaar het Klompenpad ter controle te lopen en te onderhouden? Heeft u zin in aantrekkelijk vrijwilligerswerk dat u zelf kunt plannen?
Kom dan naar de informatieavond op donderdag 30 januari in Buurtcentrum Schakel, Schaepmanstraat 58 in Lunteren.
De drie bestaande groepen leggen daar samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland uit wat dit vrijwilligerswerk met zich meebrengt. Uiteraard is de avond vrijblijvend. De avond begint om 19.30 en duurt tot 21.00 uur. De koffie staat klaar.

Klompenpaden zijn wandelroutes door het boerenland. Bij het ontwikkelen van een Klompenpad wordt gezocht naar zo veel mogelijk onverharde paden en wegen. Er worden daartoe afspraken gemaakt met grondeigenaren (veelal agrariërs) voor het tegen vergoeding bewandelen van een strook van hun grond. Ook het Waterschap Vallei en Veluwe, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Geldersch Landschap & Kasteelen en de Gemeente Ede stellen delen van hun terreinen hiervoor open.

Ede opende in 2007 haar eerste klompenpad. Inmiddels zijn dat er acht geworden en zijn er nog twee nieuwe paden in voorbereiding. Het blijkt dat Klompenpaden voorzien in de behoefte van bewoners om een mooi ommetje te maken in de eigen streek. Daarnaast komen er dagelijks wandelaars uit andere delen van het land naar Ede om een Klompenpad te lopen en daarbij te genieten van landschap, natuur en cultuurhistorie.

De wandelroutes zijn gemarkeerd met paaltjes en bordjes. Daarnaast is er een folder met een uitgebreidere beschrijving te koop, is er een gratis kaartje te downloaden op de website www.klompenpaden.nl. Sinds kort is er ook een gratis app voor de smartphone. Niemand hoeft te verdwalen en iedereen kan genieten van het landschap.

De hoge kwaliteit van de Klompenpaden is mede te danken aan lokale vrijwilligers die de klompenpaden ontwikkelden en nu om toerbeurt een route nalopen. Zij checken daarbij de toestand van het pad en controleren en herstellen indien nodig de bewegwijzering. Ook wordt op sommige plekken meegewerkt aan het beheer van al te weelderige begroeiing.