Nieuws
 
Dat weet iedereen. Toch kan lenen van de ouders voor zowel ouders als kind voordelig zijn. Een voorwaarde hiervoor is, dat de lening gebruikt wordt voor de aankoop of verbetering van de eigen woning van het kind.
Hoe werkt dit? Ouders die in het bezit zijn van spaargeld op de bank hebben de mogelijkheid om meer rendement uit hun vermogen te halen. Het gaat hier over spaargeld dat in box 3 wordt belast met 1,2 procent belasting, na aftrek van de vrijstelling van 21.330 euro per belastingplichtige. De ouders lenen dan het geld dat nu op de bank staat en ten hoogste 1 procent rente oplevert aan hun kinderen. De rente die gevraagd kan worden is zeker hoger dan de 1 procent die de bank vergoedt. De kinderen betalen de rente aan hun ouders, die bij het kind aftrekbaar is als eigen woningrente, net zoals de hypotheekrente die aan de bank wordt betaald bij hen aftrekbaar is. Voorwaarde voor de renteaftrek is wel dat de lening van de ouders aan kinderen vooraf bij de belastingdienst gemeld wordt. Hiervoor bestaat een standaardformulier. Het is aan te bevelen om de voorwaarden van de lening op papier zetten.
Lening + schenking = 'kasrondje'
Voor ouders is het daarnaast mogelijk om jaarlijks tot een bepaald maximum bedrag een schenking te doen, zodat het kind (gedeeltelijk) de rente vergoed krijgt. Het is verstandig om de betaling van de rente door het kind en de schenking apart te laten lopen, om zodoende de renteaftrek veilig te stellen. Dit wordt ook wel een 'kasrondje' genoemd.
Schenken aan de kinderen
Ook ouders die geen geld lenen aan hun kinderen kunnen jaarlijks een bedrag aan hun kinderen schenken. Zij kunnen tot 5.277 euro belastingvrij aan de kinderen schenken en tot 2.111 euro aan de kleinkinderen. De algemene vrijstelling van schenking aan kinderen tot een maximum van 25.322 euro is van toepassing als het kind (of de partner van het kind) de leeftijd van 40 jaar nog niet heeft bereikt. Voor een kostbare studie en een eigen woning gelden andere, hogere vrijstellingen. De eenmalige vrijstelling tot maximaal 100.000 euro is op 31 december 2014 beëindigd en ondanks vele verzoeken niet verlengd. Indien in voorgaande jaren al gebruik is gemaakt van een vrijstelling voor aankoop of verbetering van de eigen woning, dan gelden er uitzonderingen op de vrijstelling.
Verlaging eigen bijdrage aan verpleeghuis
Het vermogen in box 3 is mede bepalend voor de eigen bijdrage, als u in een verpleeghuis verblijft. Door de schenkingen verlaagt u uw bezittingen in box 3, waardoor de eigen bijdrage voor de inwoning in een verpleeghuis ook wordt verlaagd. Dit kan een besparing opleveren tot wel 1.500 euro per maand.
Vragen over schenken, verzekeringen, belastingen en testamenten kunt u stellen tijdens het inloopspreekuur. Dit spreekuur voor gratis advies vindt iedere laatste vrijdag van de maand tussen 16 en 17 uur plaats in Het Westhoffhuis en wordt aangeboden door Assurantiekantoor De Groot, Van Putten Van Apeldoorn notarissen en Onderweegs & De Groot Accountants en Belastingadviseurs.