Nieuws
Door de Belastingdienst is met ingang van dit jaar de termijn voor het indienen van de belastingaangifte verlengd tot 1 mei 2015. U heeft dus een maand extra de tijd om uw belastingaangifte te doen. Vanaf 1 maart kunt u de vooraf ingevulde aangifte via de website van de Belastingdienst downloaden. U kunt dan de aangifte controleren en aanvullen met de ontbrekende gegevens, zoals bijvoorbeeld aftrekposten ziektekosten en giften.
De Belastingdienst heeft gekozen om de verlenging van de aangiftetermijn tot 1 mei te doen, omdat u anders maar één maand de tijd heeft om uw vooraf ingevulde aangifte te controleren en bij te werken. Krijgt u geld terug en wilt u het geld voor de zomer ontvangen? Dan moet u wél uw aangifte voor 1 april indienen. Leuker kan het niet gemaakt worden.
De data nog even op een rij:
1. Vanaf 1 maart is de vooraf ingevulde aangifte beschikbaar.
2. Vóór 1 april uw belastingaangifte indienen geeft toezegging op teruggaaf belasting vóór 1 juli.
3. Tussen 1 april en 1 mei uw belastingaangifte indienen geeft geen toezegging op teruggaaf vóór 1 juli.
 
Uitstel van betaling voor de aanslag inkomstenbelasting 2014
Er heeft in 2014 een wijziging plaatsgevonden in de algemene heffingskorting. Die is namelijk inkomensafhankelijk geworden. Dus bij een hoger inkomen daalt de heffingskorting. Door de Belastingdienst is deze wijziging echter niet tijdig verwerkt in de loonbelastingtabellen. Bij bijzondere uitkeringen, zoals de dertiende maand, tantièmes, gratificaties en bonussen is er geen rekening gehouden met de lagere heffingskorting. Hierdoor is er te weinig loonheffing ingehouden. Dit heeft tot gevolg dat bij de aangifte inkomstenbelasting 2014 een bedrag aan belasting zal moeten worden bijbetaald. De staatssecretaris komt u tegemoet door een extra uitstel van betaling te geven van vier maanden, bovenop de gebruikelijke termijn van zes weken. Ongeacht wat de reden is voor bijbetaling. Deze regeling geldt ook voor de eventuele aanslag Zorgverzekeringswet 2014. De invorderingsrente die eerst berekend werd na zes weken na de dagtekening van de aanslag, wordt dit jaar pas berekend na de met vier maanden verlengde periode. Dat is een mooi voordeel.
 
Onevenredig zware belasting op uw vermogen
Als gevolg van de zeer lage rendementen op beleggingen in box 3 (denk aan de lage spaarrente van dit moment), drukt de vermogensrendementheffing onevenredig zwaar op uw daadwerkelijk behaalde rendement. Daarom is er een proefprocedure gestart. De wetgever gaat uit van een jaarlijks rendement van 4%. Maar dit is veel te hoog. Ook horen wij tijdens het gratis inloopspreekuur vaak dat uw gerealiseerde rendement aanzienlijk lager ligt dan de 4% waarmee de overheid rekent. Als er een positieve uitspraak komt op de proefprocedure, is het zaak dat u tijdig bezwaar maakt tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting. Wij kunnen u behulpzaam zijn door dit bezwaar voor u te maken, zodat uw rechten worden veiliggesteld. Het maken van dit bezwaar doen wij gratis voor u! Ook is het mogelijk om tijdens het speciale inloopspreekuur 'aangifte inkomstenbelasting' in het Westhoffhuis een standaard bezwaarschrift mee te nemen. Dit extra inloopspreekuur is op vrijdag 20 maart van 15.30 -16.30 uur.
 
Wilt u graag nog meer tips om belasting te besparen? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld uw verzekeringen en notariële zaken? Bezoek dan het inloopspreekuur. Dit spreekuur voor gratis advies vindt iedere laatste vrijdag van de maand tussen 16 en 17 uur plaats in het Westhoffhuis en wordt aangeboden door Assurantiekantoor De Groot, Van Putten Van Apeldoorn notarissen en Onderweegs & De Groot Accountants en Belastingadviseurs.