Nieuws
De Schakel is het buurtcentrum van SSCVL, de Stichting voor Sociaal en Cultureel Vormingswerk, aan de Schaepmanstraat in Lunteren. Daarnaast exploiteert SSCVL het dorpshuis Het Westhoffhuis.
 
Waarom de Nieuwe Schakel? De voortdurende nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen in Welzijn en Zorg hebben hun uitwerking op een ieders persoonlijke leefstijl. Hoe speelt SSCVL hierop in en wat willen zij met de Nieuwe Schakel bereiken?
 
Allerhande activiteiten
In de eerste plaats een laagdrempelige ontmoetingsplaats in uw directe omgeving. Een plaats waar u terecht kunt met al uw vragen maar ook gewoon voor een praatje. Een plaats waar allerhande activiteiten worden georganiseerd, van biljart, computerhoek, leeshoek tot TV en beweegruimte en zelfs WMO-dagbesteding.
De Nieuwe Schakel biedt u een vraagbaak voor al uw hulpvragen. Ervaren vrijwilligers zijn aanwezig voor de vaak noodzakelijke begeleiding. U kunt er zelfs terecht voor een broodje of een eenvoudig gerechten.
 
PC aan huis
SSCVL heeft in dit kader alle informatie en hulpvragen verzameld. Een aantal projecten hebben inmiddels hun testfase doorlopen en vaste vorm gekregen. Er is een start gemaakt met PC aan Huis. Tegen een geringe vergoeding komt een specialist bij u aan huis om uw computerproblemen ter plaatse op te lossen. En dan het Klusjesbureau. Een vrijwilliger met kennis van technische zaken komt uw probleem aan huis oplossen.
 
(rolstoel)bus
Ook vermeldenswaard is het feit dat er inmiddels opdracht is gegeven voor de levering van een bus voor eigen vervoer van personen, eventueel met rollator en/of rolstoel.
Voor het einde van 2017 zal deze bus uw vervoersprobleem oplossen. Aldus kunt u probleemloos deel blijven nemen aan de vele activiteiten die er in De Schakel en Het Westhoffhuis zijn. Of kunt u een bezoek brengen aan dat plekje waar u altijd al zo graag heen wilde.
De bus wordt ook beschikbaar gesteld aan derden (tegen een redelijke vergoeding) voor activiteiten behorend bij zorg- en welzijn.
 
Laagdrempelig informatiecentrum
De Nieuwe Schakel: een laagdrempelige ontmoetingsplaats en informatiecentrum.
Meer weten? Kom op 25 september naar De Schakel aan de Schaepmanstraat. Om 16.00 en om 19.00 uur praten wij u bij over al onze plannen zoals hierboven genoemd.
Ook zijn onze vrijwilligers aanwezig om u te vertellen wat we in het nieuwe seizoen 2017/2018 denken te gaan doen. Komt allen, van harte welkom!