Nieuws
De uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet in Lunteren met ongeveer drie hectare is een stap dichterbij gekomen. De gemeente heeft een intentieovereenkomst met de initiatiefnemers gesloten om de uitbreiding daadwerkelijk te realiseren.
 
50.000 euro
De initiatiefnemers klopten al in 2014 bij de gemeente aan met de uitbreidingsplannen. De plannen konden toen niet doorgaan, omdat er in de afspraken met de provincie geen ruimte was voor uitbreiding van De Stroet. Nu die afspraken, vastgelegd in de Regionale Programmering Bedrijventerreinen, zijn geactualiseerd, is het mogelijk de uitbreiding wel te realiseren. De benodigde procedures worden opgestart.
Veel behoefte
Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,Er is veel behoefte aan extra ruimte voor een aantal bedrijven in Lunteren. De uitbreiding van De Stroet is ook goed inpasbaar in de omgeving. Ik ben blij dat de uitbreiding nu echt in gang wordt gezet.’’