Nieuws

Januari is de maand van de goede voornemens. Op 15 januari heeft Rabobank Woudenberg-Lunteren samen met Rabobank Barneveld-Voorthuizen het (goede) voornemen waargemaakt om de intentieverklaring te ondertekenen. Hiermee geven de directie en raad van commissarissen van beide banken aan dat zij zich officieel voornemen om met elkaar te fuseren per 1 november 2014.

Nieuwe lokale bank, nieuwe naam
Met deze intentieverklaring worden al een aantal afspraken vastgelegd over de bank na de fusie. Zo staat er bijvoorbeeld in dat Barneveld de statutaire vestigingsplaats wordt van de nieuwe bank. Ook de naam van de fusiebank wordt genoemd in deze intentieverklaring. De nieuwe naam van de bank wordt: Rabobank Gelderse Vallei. Deze naam is bepaald in overleg met de klankbordgroep van de ledenraad.

De ledenraad beslist
De ledenraadsleden van beide banken komen in juni bijeen om definitief te komen tot besluitvorming over de fusie. De beide directievoorzitters, Geurt Boon en André Dolsma, zeggen hierover: “Dat is niet de enige rol van de ledenraden. Zij denken ook actief mee over de lokale betrokkenheid van de bank na de fusie. Want we vinden het, ook als we een grotere bank zijn, belangrijk dat onze leden en klanten ons blijven herkennen als een bank die dichtbij de mensen staat. En wie weten beter hoe dat moet dan onze leden zelf?”

Meer informatie
Meer weten over de fusie, of eerdere berichten teruglezen? Kijk op www.rabobank.nl/woudenberg-lunteren. Hier vindt u alle (eerder gepubliceerde) informatie over de fusieplannen en een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. Ook kunt u hier uw eigen vraag stellen of uw reactie geven op de voorgenomen fusie.


Op deze foto staan de raad van commissarissen en directieleden van beide banken, net na de ondertekening van de intentieverklaring in Huize Scherpenzeel.