Middelpunt van Nederland 3 Verschillende punten

Het zwaartepunt van het droge landoppervlak van Nederland.
In 1983 heeft de geoloog Frank Storbeck uitgerekend dat het zwaartepunt in Putten ligt.
Men heeft daar toen een grote ring laten bevestigen aan een steen in de grond, met de inscriptie
"Til Nederland op aan deze ring en niemand zal het merken".
Als het IJsselmeer en de Waddenzee worden toegevoegd aan het landoppervlak verschuift het zwaartepunt naar Zeewolde.

 

Het middelpunt van de omgeschreven rechthoek van Nederland. In 2003 heeft de NRC-journalist George Beekman uitgerekend dat dit punt in Soest ligt.Het middelpunt van de omgeschreven cirkel van Nederland. Dit ligt in de buurt van Baarn.
Het snijpunt van de diagonalen van de vierhoek van de vier extreme punten: het oostelijkste, noordelijkste, westelijkste en zuidelijkste punt van het land. Voor Nederland ligt dat snijpunt bij Oosteinde in Drenthe.
Dit is een van de oudst bekende definities, in 1775 gebruikt door de Poolse astronoom Sobiekrajski om het "geografisch" middelpunt van Europa precies te bepalen (Suchowola).Amersfoort wordt vaak geografisch middelpunt van Nederland genoemd, of kadastraal middelpunt, omdat de Onze Lieve Vrouwetoren het centrale punt is van de stereografische projectie van de Nederlandse topografische kaarten en van de Rijksdriehoekscoördinaten. Amersfoort was bovendien het nulpunt van de Rijksdriehoekscoördinaten, tot dat verplaatst werd rond 1970.

 


Lunteren staat bekend om de Lindeboomsberg met de grote zwerfkei die het middelpunt van Nederland zou zijn.


Halverwege de vorige eeuw lag er echter geen enkele grote steen bovenop de berg. De toenmalige directeur van de VVV, ir. B. Wigman, had vernomen van een oude boer dat er op de top van oudsher tot circa 1935 drie grote kalenderstenen (of zonnewendestenen) hadden gestaan.
De ene zijde van de stenendriehoek had naar het noordoosten gewezen, waar de zon op de langste dag opkomt, de andere zijde naar het zuidoosten, waar de zon op de kortste dag opkomt.
Ook had de boer overgeleverd dat de Lindeboomsberg het oude middelpunt van Nederland was, met evenveel land ten noorden en ten zuiden ervan, en evenveel land ten oosten en ten westen, voor de drooglegging van de grote IJsselmeerpolders. In feite lag dit mediaanpunt overigens circa 10 km noordoostelijker. Wigman stelde een van de oude stenen achterhaald te hebben en liet hem in 1965 op de Lindeboomsberg plaatsen, voorzien van de inscriptie "Middelpunt Nederland". Het werd een toeristische trekpleister.
Op 1 april 1980 werd de kei door studenten van de Landbouwhogeschool in Wageningen 'gekaapt' en naar de Markt van Wageningen gebracht.
Aan de pers werd de mededeling gedaan dat het Middelpunt, als gevolg van de gaswinningen in het noorden des lands, naar het zuiden verschoven was en dus in Wageningen was komen te liggen. Enige weken later werd de zwerfkei door een Scoutinggroep uit Lunteren heroverd en terug naar Lunteren gebracht, waar hij in beton werd gegoten om herhaling te voorkomen.
De steen barstte later, en hij werd in 2002 vervangen door een nieuwe.
Er werden twee zwerfkeien bij geplaatst om het verhaal van de kalenderstenen tastbaar te maken.De ligging van de middelpunten hangt af van de landsgrenzen. De huidige grenzen van Nederland dateren van 1839, het scheidingsverdrag van Nederland en België.