Lunters Vrouwtje, de achtergronden

Hoe en waarom van "Het Lunters Vrouwtje"In 1977 is in Lunteren i.v.m. het 70-jarig bestaan van de muziekvereniging KNA een Oud Lunterse feestdag gehouden, een volksfeest met hang naar nostalgie, gebruik van het Lunterse dialect, gebruik van oude kleding,  en de eerste keer met o.a. een boerenbruiloft.Dit was een groot succes. De jaren erna werd (altijd op de laatste zaterdag van Augustus) de Oud Lunterse Dag georganiseerd. Dit dorpsfeest werd steeds verder uitgebreid, met als uitgangspunt: een feest in de uitstraling van de jaren 20 van de vorige eeuw.  Ook een allegorische optocht werd een belangrijk onderdeel van de dag, maar absoluut zonder reclame, er is geen prijs te winnen, mogen meedoen is een gunst. De dag wordt jaarlijks afgesloten met een "schranstafel" voor 1000 personen.Mede hiervoor werden weer originele oude kledingstukken met de hand gemaakt, de Lunterse kantmuts in ere hersteld en kwam er de vereniging Lunthari. Zij zorgden voor volksdans en zang tijdens de OLD, dit alles natuurlijk in originele kostuums en oude jurken.De organisatoren van de diverse dagen hebben altijd het motto gehad: "Het feest kost niks, maar mot wel betaald worden"   En, ondanks dat het een afsluiting was van de jaarlijks gehouden Heideweek, is er nooit enige subsidie voor de OLD aan de gemeente gevraagd.Het organisatie commitee bestond uit een tiental leden, veelal ondernemers uit Lunteren, en wisten de OLD dag altijd met een positief saldo te besluiten.  Dit batige saldo was de oorzaak van de geboorte van het beeld "het Lunters Vrouwtje"  De vereniging Oud Lunteren is gevraagd e.e.a. te organiseren en heeft het plan uitgewerkt.Het beeld van "Het Lunters Vrouwtje" is gemaakt door Elly van de Broek, die hiervoor de dames van de volksdansgroep Lunthari als model heeft gebruikt, en beeld dus een Lunterse huisvrouw uit gedurende de jaren 20 van de vorige eeuw in haar "nette goed".Eenvoudig van snit en vroom, is zij op weg naar de kerk?, natuurlijk in 's zondagse kleding met het kerkboek onder haar arm.De organisatie van de Oud Lunterse Dag wordt elk jaar gedeeltelijk vernieuwd en de oud organisatie leden worden dan de z.g. "Lunterse Keien"


Zij bekijken wat er met het batige saldo gebeurd, o.a. gerealiseerde voorstellen: het genoemde beeldje; op vele plaatsen houten bankjes met gietijzeren zijkanten; verlichting van de kerktoren; de eerste klassieke lantaarnpalen en Lunterse paaltjes met afbeelding van het Lunters Vrouwtje (tijdens de renovatie van de Dorpsstraat voortgezet door de Gem. Ede); afvalbakken met dezelfde afbeelding; de muziektent op het Nieuwe Erf enz.

 

Uit de bestuursleden van de Oud Lunterse Dag is de groep "de Lunterse Keie" ontstaan.
Meer info hierover elders in Luntipedia.