Dorpsraad

Dorpsraad

Welkom bij de Dorpsraad Lunteren

De Dorpsraad is er voor en door lunteranen.

Hartelijk welkom op de website van de Dorpsraad Lunteren. Met de informatie op deze website willen wij vooral duidelijk uiteen zetten wat er speelt bij de Dorpsraad en waar de Dorpsraad zich voor inzet.
 
Graag nodigen wij u dan ook uit om ook de onderliggende pagina's de Dorpsraad te raadplegen. 
 
 
 
 
 
 

Actueel

 
 Beste dorpsgenoten,

 De Dorpsraad is dringend op zoek naar een secretaris 

 PERSBERICHT

 
Januari 2019
 
Dorpsraad houdt haar Algemene Ledenvergadering in Het Westhoffhuis.
 
Op maandagavond 28 januari 2019 houdt de Dorpsraad Lunteren haar Algemene Ledenvergadering, waarin de jaarstukken besproken worden.
Tevens wil de dorpsraad aan de leden en aanwezigen een idee voorleggen om voor Lunteren een toekomstplan op te stellen. In dit plan zijn de voor Lunteren belangrijkste zaken opgenomen zoals bijvoorbeeld: zorg, huisvesting, welzijn, veiligheid, toeristisch- en ondernemers klimaat. De bedoeling is dat bedoeld plan samen met belanghebbenden wordt opgesteld. Zo wordt bevorderd dat het een plan is van en voor Lunteren.
 
Alle Lunteranen en andere belangstellenden zijn van harte welkom, waarbij stemrecht over bestuurlijke zaken voorbehouden is aan de leden van de vereniging
 
Aanmeldingen voor lidmaatschap of een bestuursfunctie zijn voorafgaand aan de vergadering van harte welkom. Hoe meer leden meepraten in de Dorpsraad, hoe groter het draagvlak en de kans op brede acceptatie binnen de Lunterse bevolking. Speciaal de stem van de jongere generatie is belangrijk en vraagt om versterking.
 
De vergadering vindt plaats in de RABOzaal van Het Westhoffhuis aan de Dorpsstraat 28 in Lunteren.
 
De zaal is open vanaf 19.30 uur, waarna om 20.00 uur de vergadering begint.
 
De Dorpsraad Lunteren heet u van harte welkom!
 

 

 Privacybeleid Dorpsraad Lunteren

Namens Dorpsraad Lunteren

 

Rienke Valstar-Burghouts

Secretariaat

 

 

 
  
Is uw mailadres gewijzigd of gaat u verhuizen? Geef de wijziging aub door aan het secretariaat van de dorpsraad via dorpsraad@lunteren.com ,  zodat het ledenbestand up to date gehouden kan worden. 
Met vriendelijke groet, Rienke Valstar-Burghouts, secretaris Dorpsraad Lunteren
 
 

Uitslag enquête

Preventiefilmpjes en babbeltrucs

 

Auke Ozinga: ""Het vernieuwde Middelpunt"

Eerder heb ik al eens aangegeven dat het aantal en de kwaliteit van culturele voorzieningen blijft groeien:
Vrijdag 23 september is het vernieuwde “Middelpunt van Nederland” door wethouder Willemien Vreugdenhil feestelijk ingehuldigd.
 
Naast een aantal toespraken, o.a. van Burgemeester van der Knaap, werden de talrijke aanwezigen getrakteerd op erg leuke onderbrekingen van ‘onze’ Jobke de Postbode!
 
Dé man van de middag was Ab Welgraven, die voor al zijn werkzaamheden een Erepenning van de Gemeente Ede ontving.
 
Steeds weer blijkt dat Lunteren een heel bijzonder dorp is vanwege een grote schare vrijwilligers die zich tot nu toe voor dit project heeft ingezet. Ook voor andere verenigingen en stichtingen staan veel Lunteranen klaar om hun steentje bij te dragen. We kunnen daar heel trots op zijn !
 
Om functies van eventueel vertrekkende bestuursleden te vervullen hopen we dat nieuwe, jonge leden zich hier voor aanmelden!
 
Auke Ozinga, vz Dorpsraad Lunteren.
 

Twitter mee met de Dorpsraad

 
De Dorpsraad is ook te vinden op Twitter. Heeft u zelf ook een twitter account, volg dan @LunterenDR. Zo bent u verzekerd van het laatste nieuws van de Dorpsraad en Lunteren.
 
Heeft u opmerkingen of ideeën, laat het ons weten.
 
Hieronder ziet u de laatste tweets van @LunterenDR (Lunteren Dorpsraad). Klik hier voor de gehele twitterpagina.
 
 
 

Geplande vergaderingen

 
  

In navolging van het toetreden tot het bestuur door Jeffrey Floor hopen wij op nog meer jongeren in het bestuur van de dorpsraad.

  
Wanneer er geen goede agendapunten zijn voor de vergaderavond, kan het zijn dat er een open spreekuur wordt gehouden.
Dit kunt u t.z.t. in de lokale kranten en op deze website lezen.
 
 

Contact gegevens

 
Hieronder staan de gegevens om contact op te nemen met de Dorpsraad:
 
Postadres:
Secretariaat Dorpsraad Lunteren,
tav. mw. R. Valstar-Burghouts,
Stationsstraat 43,
6741 DH Lunteren
 
Telefoon & email:
   0318-486113
 
   0318 483108
 
Twitter
   @LunterenDR