Dorpsraad

Dorpsraad

Welkom bij de Dorpsraad Lunteren

De Dorpsraad is er voor en door lunteranen.

Hartelijk welkom op de website van de Dorpsraad Lunteren. Met de informatie op deze website willen wij vooral duidelijk uiteen zetten wat er speelt bij de Dorpsraad en waar de Dorpsraad zich voor inzet.
 
Graag nodigen wij u dan ook uit om ook de onderliggende pagina's de Dorpsraad te raadplegen. 
 
 
 
 
 
 

Actueel

 

Zienswijze onderstation 

De dorpsraad van Lunteren heeft zijn zienswijze over het plaatsen van een extra elektriciteitsvoorziening - een zogenaamd onderstation - kenbaar gemaakt aan het college van B&W.  Voor 19 april 2019 ontvangen we een reactie van het college van B&W. We informeren jullie dan weer z.s.m.

 

Hier kun je deze zienswijze lezen!

Bericht aan onze leden
 

Onderwerp: Onderstation aan de Spoorstraat 

Geachte leden,

Op 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Ede – bijna unaniem - het voorstel van het college van B&W verworpen, om een onderstation aan de Spoorstraat te bouwen.

De gemeenteraad heeft de wethouder aangegeven onderzoek te laten uitvoeren naar een betere plek, buiten het dorp. 

Met dit besluit lijkt een groot risico voor de omwonenden afgewenteld! 

De raadsleden hebben goed kennis genomen van de vele bezwaren die door inwoners, verenigingen en stichtingen uit ons dorp, zijn geuit. Ook de dorpsraad heeft hieraan een stevige bijdrage geleverd!

Het is plezierig te vernemen dat ‘deze stem’ is gehoord en dat de politiek naar ons heeft geluisterd!

Hartelijke groet,

Sietse Lugtenburg  Voorzitter

  Privacybeleid Dorpsraad Lunteren

 

Bestuurswisseling Dorpsraad Lunteren

Begin 2019 zijn de bestuursleden van de Dorpsraad Lunteren, Rienke Valstar (secretaris), Auke Ozinga (voorzitter) en Wim Blankenspoor (lid) afgetreden

en hebben zich niet meer verkiesbaar gesteld. Het huidige bestuur van de Dorpsraad bedankt hen hartelijk voor hun jarenlange inzet.

Door hun functies hebben Rienke en Auke veel werk verzet voor ons dorp en waren

zij vaak centrale aanspreekpunten voor onze inwoners, verenigingen en voor het bestuur en de ambtenaren van de gemeente Ede. Het huidige bestuur van de Dorpsraad heeft voor hun inzet veel waardering en respect.

Vanaf april 2019 werkt de Dorpsraad in een vernieuwde samenstelling. Dit enthousiaste team bestaat thans uit:

 Sietse Lugtenburg (voorzitter)

 Marcelle van Leeuwen (secretaris, tevens aanspreekpunt voor Levend Landschap)

 Jessica van Leeuwen (plaatsvervangend secretaris)

 Marco van Voorst (penningmeester)

 Cor van Soest (bestuurslid, tevens aanspreekpunt voor de Tegelroute en Communicatie)

 Jeffrey Floor (bestuurslid, tevens aanspreekpunt voor Bouwontwikkelingen)

 Erwin Pater (bestuurslid, tevens aanspreekpunt voor Verkeer en vervoer)

Marcelle en Jessica van Leeuwen zijn aspirant-bestuurslid. Hun functie wordt in de eerstvolgende ledenvergadering van de Dorpsraad officieel bekrachtigd.

Hartelijke groet, mede namens de Dorpsraad Lunteren,

Sietse Lugtenburg  voorzitter

 Dorpsraad

Namens Dorpsraad Lunteren

 

Marcelle van Leeuwen

Secretariaat

 

 Dorpsraad start met de werkgroep Dorpsontwikkelingsplan

 

De werkgroep Dorpsontwikkelingsplan

De Dorpsraad heeft het initiatief genomen om een werkgroep te installeren die zich richt op de totstandkoming van een zogenaamd dorpsontwikkelingsplan. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 12 september 2019. Na de installatie gaat de werkgroep direct aan de slag om een aanpak op te stellen.

De bijeenkomst wordt gehouden van 19.00 - 19.45 uur in zaal ’t Hek, 

Meulunterseweg 32, 6741 HN, Lunteren

 

Relaties van de Dorpsraad

De Dorpsraad heeft als ambitie om met veel wortels midden in de samenleving te staan. Het leggen en onderhouden van contacten met verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisatie bevordert de kwaliteit van de relaties die we met hen willen onderhouden. 

Ook op 12 september 2019  heeft de Dorpsraad deze verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisatie uitgenodigd om over de aard en de kwaliteit van onze wederzijdse contacten met hen nader af te stemmen.

De bijeenkomst wordt gehouden van 20.00 -21.30 uur in zaal ’t Hek, 

Meulunterseweg 32, 6741 HN, Lunteren 

 

Zij hebben deze zaal aan de Dorpsraad gratis beschikbaar gesteld! Hiervoor zijn we ’t Hek zeer erkentelijk!

’t Hek laten weten dat we onze erkentelijkheid voor het om niet beschikbaar stellen van de zaal ook via onze website bekendmaken.

 

 
  
Is uw mailadres gewijzigd of gaat u verhuizen? Geef de wijziging aub door aan het secretariaat van de dorpsraad via dorpsraad@lunteren.com ,  zodat het ledenbestand up to date gehouden kan worden. 
Met vriendelijke groet, Marcelle van Leeuwen, secretaris Dorpsraad Lunteren
 
 

Uitslag enquête

Preventiefilmpjes en babbeltrucs

 

 

 

Twitter mee met de Dorpsraad

 
De Dorpsraad is ook te vinden op Twitter. Heeft u zelf ook een twitter account, volg dan @LunterenDR. Zo bent u verzekerd van het laatste nieuws van de Dorpsraad en Lunteren.
 
Heeft u opmerkingen of ideeën, laat het ons weten.
 
Hieronder ziet u de laatste tweets van @LunterenDR (Lunteren Dorpsraad). Klik hier voor de gehele twitterpagina.
 
 
 

Geplande vergaderingen

 
  

  

Wanneer er geen goede agendapunten zijn voor de vergaderavond, kan het zijn dat er een open spreekuur wordt gehouden.
Dit kunt u t.z.t. in de lokale kranten en op deze website lezen.
 
 

Contact gegevens

 
Hieronder staan de gegevens om contact op te nemen met de Dorpsraad:
 
Postadres:
Secretariaat Dorpsraad Lunteren,
tav. mw. M.G. van Leeuwen
Steenbeekkweg 3
6741 GR Lunteren
 
Telefoon & email:
  Sec.  mgvleeuwen@kpnmail.nl 
   0318-463462
 
  Vz.  sietselugtenburg@gmail.com   
   06 - 54640846
 
Twitter
   @LunterenDR