Dorpsraad

Dorpsraad

Welkom bij de Dorpsraad Lunteren

De Dorpsraad is er voor en door lunteranen.

Hartelijk welkom op de website van de Dorpsraad Lunteren. Met de informatie op deze website willen wij vooral duidelijk uiteen zetten wat er speelt bij de Dorpsraad en waar de Dorpsraad zich voor inzet.
 
Graag nodigen wij u dan ook uit om ook de onderliggende pagina's de Dorpsraad te raadplegen. 
 
 
 
 
 
 

Actueel

 

Zienswijze onderstation 

De dorpsraad van Lunteren heeft zijn zienswijze over het plaatsen van een extra elektriciteitsvoorziening - een zogenaamd onderstation - kenbaar gemaakt aan het college van B&W.  Voor 19 april 2019 ontvangen we een reactie van het college van B&W. We informeren jullie dan weer z.s.m.

 

Hier kun je deze zienswijze lezen!

Bericht aan onze leden
 

Onderwerp: Onderstation aan de Spoorstraat 

Geachte leden,

Op 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Ede – bijna unaniem - het voorstel van het college van B&W verworpen, om een onderstation aan de Spoorstraat te bouwen.

De gemeenteraad heeft de wethouder aangegeven onderzoek te laten uitvoeren naar een betere plek, buiten het dorp. 

Met dit besluit lijkt een groot risico voor de omwonenden afgewenteld! 

De raadsleden hebben goed kennis genomen van de vele bezwaren die door inwoners, verenigingen en stichtingen uit ons dorp, zijn geuit. Ook de dorpsraad heeft hieraan een stevige bijdrage geleverd!

Het is plezierig te vernemen dat ‘deze stem’ is gehoord en dat de politiek naar ons heeft geluisterd!

Hartelijke groet,

Sietse Lugtenburg

Voorzitter

 

 Privacybeleid Dorpsraad Lunteren

Namens Dorpsraad Lunteren

 

Marcelle van Leeuwen

Secretariaat

 

 

 
  
Is uw mailadres gewijzigd of gaat u verhuizen? Geef de wijziging aub door aan het secretariaat van de dorpsraad via dorpsraad@lunteren.com ,  zodat het ledenbestand up to date gehouden kan worden. 
Met vriendelijke groet, Marcelle van Leeuwen, secretaris Dorpsraad Lunteren
 
 

Uitslag enquête

Preventiefilmpjes en babbeltrucs

 

Auke Ozinga: ""Het vernieuwde Middelpunt"

Eerder heb ik al eens aangegeven dat het aantal en de kwaliteit van culturele voorzieningen blijft groeien:
Vrijdag 23 september is het vernieuwde “Middelpunt van Nederland” door wethouder Willemien Vreugdenhil feestelijk ingehuldigd.
 
Naast een aantal toespraken, o.a. van Burgemeester van der Knaap, werden de talrijke aanwezigen getrakteerd op erg leuke onderbrekingen van ‘onze’ Jobke de Postbode!
 
Dé man van de middag was Ab Welgraven, die voor al zijn werkzaamheden een Erepenning van de Gemeente Ede ontving.
 
Steeds weer blijkt dat Lunteren een heel bijzonder dorp is vanwege een grote schare vrijwilligers die zich tot nu toe voor dit project heeft ingezet. Ook voor andere verenigingen en stichtingen staan veel Lunteranen klaar om hun steentje bij te dragen. We kunnen daar heel trots op zijn !
 
Om functies van eventueel vertrekkende bestuursleden te vervullen hopen we dat nieuwe, jonge leden zich hier voor aanmelden!
 
Auke Ozinga, ex vz Dorpsraad Lunteren.
 

Twitter mee met de Dorpsraad

 
De Dorpsraad is ook te vinden op Twitter. Heeft u zelf ook een twitter account, volg dan @LunterenDR. Zo bent u verzekerd van het laatste nieuws van de Dorpsraad en Lunteren.
 
Heeft u opmerkingen of ideeën, laat het ons weten.
 
Hieronder ziet u de laatste tweets van @LunterenDR (Lunteren Dorpsraad). Klik hier voor de gehele twitterpagina.
 
 
 

Geplande vergaderingen

 
  

  

Wanneer er geen goede agendapunten zijn voor de vergaderavond, kan het zijn dat er een open spreekuur wordt gehouden.
Dit kunt u t.z.t. in de lokale kranten en op deze website lezen.
 
 

Contact gegevens

 
Hieronder staan de gegevens om contact op te nemen met de Dorpsraad:
 
Postadres:
Secretariaat Dorpsraad Lunteren,
tav. mw. M.G. van Leeuwen
Steenbeekkweg 3
6741 GR Lunteren
 
Telefoon & email:
  Sec.  mgvleeuwen@kpnmail.nl 
   0318-463462
 
  Vz.  sietselugtenburg@gmail.com   
   06 - 54640846
 
Twitter
   @LunterenDR