De Oude Lunterse Graanschuur

De oude graanschuur welke in Lunteren een nieuwe toekomst tegemoet gaat.
150 jaar oude graanschuur gered van slopershamer

 


LUNTEREN - Achter de boerderij van Drikus en Aart-Jan van Veldhuizen stond tot voor kort
een oude graanschuur die vanwege de herontwikkeling van het gebied rondom molen De Hoop
het veld moest ruimen. De sloopvergunning bleek al verleend toen vereniging Oud
Lunteren lucht kreeg van de op handen zijnde sloop. Samen met een aantal betrokken Lunteranen
heeft deze vereniging een plan gemaakt om de 150 jaar oude graanschuur voor het dorp te
behouden en hem een nieuwe bestemming te geven.

 

Er is een uitgebreide technische inventarisatie gemaakt en op basis hiervan heeft constructief overleg plaatsgevonden met het gemeentebestuur. Het is de bedoeling dat de oude graanschuur multifunctioneel ingezet kan worden voor divers gebruik. De vereniging Oud Lunteren wil de schuur gaan gebruiken voor kleine exposities, workshops. Ook een andere Lunterse stichting heeft zich al gemeld. De gemeente stemde in met het plan om de schuur steen voor steen af te breken en op een geschikte locatie elders in ons dorp weer op te bouwen. Op dit moment wordt tevens onderzocht of de graanschuur een monumentale status kan krijgen. 

 

De gemeente Ede heeft het demonteren opgedragen aan een sloopbedrijf en de werkzaamheden zijn
inmiddels afgerond. De vrijgekomen bouwmaterialen zijn tijdelijk voor hergebruik opgeslagen. Met
de gemeente wordt op dit moment druk overleg gevoerd over een geschikte locatie.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan fondsenwerving om de herbouw mogelijk te maken. Er wordt
over gedacht om de werkzaamheden als een zogenaamde leerling bouwplaats uit te voeren. Hierbij
kunnen jongeren kennismaken met het echte oude ambacht. Verder zullen een groot aantal Lunterse vrijwilligers meewerken aan dit project.

 

 

Naast giften, die natuurlijk van harte welkom zijn op bankrekeningnummer 68.23.92.073 o.v.v.
restauratie graanschuur, is ook iedere vorm van andere hulp welkom. Zo moeten Circa 8.000 gevelstenen
worden afgebikt; diegene die zich in wil zetten voor Lunteren en niet vies is van een beetje eelt op
de handen kan zich melden op: hanskoopman@hetnet.nl

 

Het plan is dat de oude graanschuur vanaf volgend jaar zomer weer in geheel gerestaureerde staat in
Lunteren te zien zal zijn.