De Lunterse Keie

Stichting de Lunterse Keie is opgericht in 2007

 

Doelstelling:

 

Het voor het nageslacht bewaren en onder de aandacht brengen van de Luntersecultuur-

 

historie en Lunterse gebruiken en het ondersteunen van initiatieven daarvan door derden.

 

Gerealiseerde projecten:

 

De Lunterse Notaris

 

Het Erfhuus

 

Lunterse Paadjes

 

Opknappen Appelhof

 

Bijenkorf

 

Herbouw Graanschuur (Huidig onderhanden project)

 

Wie zijn de Lunterse Keie?

 

Een aantal mensen die Lunteren in hun hart dragen

 

Hebben allen samengewerkt in de Oud Lunterse Dag

 

Willen graag wat doen voor het behoud van de cultuurhistorie van Lunteren en haar

 

boeren achtergrond.

 

Kernwoorden: Gedreven, boeren verstand, kennen hun netwerken en werken verder aan

 

resultaat.

 

Doe maar gewoon, dan doe je.........