Dames van Santen

De 4 zussen van Santen waren een bekende verschijning in Lunteren.
Woonachtig aan de Molenparkweg tegen de spoorlijn in hun huis Casa Cara (Lief Huis).
Het gezin van Santen bestond uit Mies (1909-1999; Truus (1910-2007); Maartje (1912-2007); en Chris (1914-2001)

 

De dames Chris en Mies waren onderwijzeres aan de openbare Hugo de Vries school bij meester Bijlsma. Zij waren samen maatschappelijk zeer betrokken en zeer geinteresseerd in de natuur en ook geinteresseerd in de ver. Oud Lunteren.

 

In het testament van de langstlevende zuster is bepaald dat een groot bedrag (ruim € 500.000, ) naar de stichting "Het Lunters Buurtbos" gaat, die dit moet aanwenden voor uitbreiding van het bestaande areaal.