Bovenste Beste Burger in 2007

In 2007 werd wederom een prominent KNA lid benoemd tot Bovenste Beste Burger,
n.l. Henk Herikuizen 

 

Henk Herikhuizen, in Lunteren bekend als "Lange Henk" is ruim 55 jaar lid van de muzioekvereniging KNA, warvan vele jaren als lid van het bestuur., o.a. penningmeester, bibliothecaris, en voorzitter.
Ook is Henk bekend vanwege zijn werk voor de Oud Lunterse Dag en het Lunterse dialect.
Als Lunterse "Lokoo" heeft hij jaren lang de Oud Lunterse Dag geleid.