Bovenste Beste Burger in 1987

In 1988 werd tot BBB benoemd meester Koesveld.

 

Hij was ruim 40 jaar onderwijzer in Lunteren aan de Julianaschool.
Tevens was hij voorzitter van de Lunterse voetbalvereninging, zat in de onderwijsraad, jeugdraad,
sportraad en gemeenteraad en ten slotte in de Honskampse bejaardenraad.