Bedrijvengids

Advertentie
De Lunterse Vogelvrienden
Opgericht 3 mei 1973
Aangesloten : Ned Bond van Vogelliefhebbers
Regelmatig houden van bijeenkomsten
Een maal per jaar tonen de leden hun kweekkunsten
op een onderlinge tentoonstelling
Inl.:
Secr. T. van Lutikhuizen
Tel 0318-483870
bedrijfsgegevens
De Lunterse Vogelvrienden
Lunteren