Aanvulling op het Mientjes paadje

Het paadje zoals dat er loopt is er inderdaad al lang. Oorspronkelijk liep het paadje (vanaf de Dorpstraat gezien) tussen Hotel de Veluwe en de boederij van fam. Floor door. Het maakte een bocht naar rechts om een kippenhok heen en direkt weer links, om langs de tuin van het hotel richting Julianastraat te gaan. Het pad liep verder geheel langs de tuin van het hotel en sloeg rechts af waar dat kon achter de tuin langs van de pastorie op de hoek Klomperweg en Julianastraat. Aan de rechterkant was inderdaad een kleuterschool gevestigd, maar deze werd eind jaren vijftig omgebouwd tot woonhuis/pastorie. De kleuterschool kwam tegenover Julianstraat 14/16 te staan. In de voormalige pastorie heeft bij mijn weten de dominee van de gereformeerde kerk gewoond na zijn pensionering.Mientjespaadje kwam op de julianastraat uit tegenover het huis van schoenmaker Lokhorst. Deze had zijn werkplaats vanaf de straat gezien links achter het huis. Het stuk pad tegenover het Mientjes paadje liep in de vijftiger jaren al dood vanwege het weiland erachter en kwam uit op het erf van de familie Zeggelaar.